O nas

W strukturach Oddziału Poznańskiego działa 7 Kół, 7 Komisji oraz Grupa Wsparcia Medialnego powołana decyzją Walnego Zgromadzenia PZITB. Część Kół (w tym Koło Seniorów) wykazuje bardzo dużą aktywność stowarzyszeniową także w Komisjach Zarządu Głównego.

Oddział Poznański patronuje organizacji cyklicznych konferencji naukowych i technicznych jak „Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych”, „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” w Wałczu.

Nasi Rzeczoznawcy to kadra najlepszych fachowców w swej dziedzinie, wykonujemy ekspertyzy i opinie techniczne, prowadzimy doradztwo techniczne...

Zrzeszamy młodych inżynierów, którzy do wybranego zawodu podchodzą z pasją i zaangażowaniem. Działalność w PZITB daje takim osobom możliwość doskonalenia zawodowego poprzez liczne szkolenia oraz nawiązywania kontaktów.

Organizujemy szkolenia doskonalenia zawodowego inżynierów i techników budownictwa, szkolenia eksperckie, seminaria, konferencje naukowo–techniczne. 

Wydawnictwa PZITB - "Inżynieria i Budownictwo" (ukazuje się od 1938 r.), "Przegląd Budowlany". "Informator Budowlany" - biuletyn wydawany przez CUTOB PZITB w Poznaniu.

Aktualności

Poniżej znajdują się ważne ogłoszenia i aktualności PZITB

1. Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Budownictwa […]
ROK 2023 Magazyn BUDOWLANI Nr 1 – Styczeń 2023 ROK 2022 Magazyn […]
Nowy numer Magazynu BUDOWLANI – Magazyn BUDOWLANI Nr 11/12 – LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2022. […]
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Poznaniu,Związek Literatów Polskich Oddział […]
Wycieczka członków Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i specjalizacji zawodowej PZITB na budowie budynku […]
Decyzją Prezydium z dnia 12 stycznia 2022 r., na posiedzeniu Prezydium postanowiono […]