CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemysłowego, nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny majątku, organizacji szkoleń, kursów, konferencji i wystaw.

Ze spółką współpracuje stale kilkudziesięciu rzeczoznawców, w tym pracowników naukowych Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, biegłych sądowych, reprezentujących szeroki zakres specjalności budowlanych.

Spółka jest szeroko otwarta na potrzeby rynku, współpracuje z szeregiem przedsiębiorstw i instytucji, w tym m.in. z zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich przy organizacji imprez towarzyszących corocznym targom budownictwa BUDMA, z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie organizacji szkoleń, kursów i konferencji, jak również z innymi firmami oraz osobami prywatnymi w obszarze udzielania profesjonalnej informacji technicznej oraz przeprowadzania ekspertyz.