Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa zwany dalej w skrócie PZITB lub Związkiem, jest dobrowolnym, trwałym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo–technicznym, zrzeszającym inżynierów, techników, studentów i uczniów; zajmujesię problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowym i społecznymi swoich członków.

Osoby chcące wstąpić do Związku prosimy o kontakt i przesłanie wypełnionego formularza na adres: sekretariat@pzitb-poznan.org