Poniżej będziemy zamieszczać ważne komunikaty i ogłoszenia związane z naszą dzialanością

Budimex SA, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

poszukuje na terenie Poznania kandydatów na Inżyniera Budowy.

Kontakt:

Martyna Pawul

Specjalista ds. budowania wizerunku pracodawcy

Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi