Podstawowe cele statutowe PZiTB:
  1. Dbałość o właściwy poziom zawodowy, moralny etyczny oraz godność i solidarność zawodową swoich członków.
  2. Integracja środowisk z branży budowlanej.
  3. Ochrona praw zawodowych swoich członków.
  4. Prezentowanie  niezależnych  opinii  i  ocen  dotyczących budownictwa oraz szerzenie w społeczeństwie wiedzy o problemach budownictwa.
  5. Organizowanie pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej.