Koło nr 40 zorganizowało  w dniu 22 kwietnia 2017r. wyjazd do Niederfinow – Niemcy. Po dodarciu do jednego z najstarszych miast Oderbergu grupa mogła zwiedzać Muzeum Żeglugi Śródlądowej. Kolejnym etapem był rejs statkiem po Odrze  i korzystnie z podnośni. statków Niederfinow na Kanale Odra-Hawela w pobliżu miejscowości Niederfinow. Podnośnia zbudowana została w latach 1927-1934 kosztem 27,5 miliona ówczesnych marek niemieckich. Różnica poziomów pomiędzy górnym a dolnym odcinkiem kanału wynosi 36 metrów. Różnicę tę statki pokonują w wypełnionej wodą olbrzymiej wannie, która jest podnoszona lub opuszczana za pomocą czterech mechanizmów zębatkowych. Zastosowano również przeciwwagi połączone z wanną systemem lin. Podnośnia w Niederfinow jest najstarszą z czterech będących w czynnej eksploatacji podnośni w Niemczech. Ze względu na wiek podnośni (21 marca 2014 obchodziła swoje 80 urodziny) oraz niedostateczne parametry techniczne ( przez co podnośnia stanowi „wąskie gardło” na Kanale OdraHawela ), podjęto w 1992 decyzję o wybudowaniu obok istniejącej nowej podnośni. notka: Barbara Ksit na podstawie materiałów Bolesława Topolskiego