WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA,
ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ORAZ
CUTOB PZITB W POZNANIU ZAPRASZAJĄ

XVIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WAŁCZ 2021
REWITALIZACJA – PODTOPIENIA
„KATASTROFALNE SKUTKI ZWIĄZANE Z ULEWNYMI DESZCZAMI”

ORAZ
XXIII WARSZTATY NADZORU INWESTYCYJNEGO

9-11.09.2021
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WAŁCZU


Program Konferencji Naukowo-Technicznej Wałcz 2021

Zapraszamy do udziału w XVIII Konferencji Naukowo Technicznej, która poświęcona będzie szeroko pojętym aspektom rewitalizacji obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, wynikających z podtopień w wyniku nawalnych deszczów.

Zamierzeniem Organizatorów jest, aby Konferencja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk. Jej interdyscyplinarny charakter pozwoli na wypracowanie efektywnych metod działań wspierających procesy rewitalizacyjne.

Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja badań, praktyk oraz materiałów, wspierających ten proces w wymiarze społecznym, przestrzennym, technicznym i gospodarczym. Jedna z sesji skupiać się będzie w szczególności na szeroko pojętej tematyce związanej katastrofalnymi skutkami, związanymi z ulewnymi deszczami oraz problemami, wynikającymi z tych zjawisk atmosferycznych.

W tym roku udział w konferencji będzie możliwy zarówno w formie tradycyjnej (obecność osobista na sali wykładowej), jak i za pośrednictwem platformy internetowej.

Mamy nadzieję, że spotkanie będzie wartościowym doświadczeniem dla jego uczestników.

Szczegóły i zapisy na stronie CUTOB PZITB w Poznaniu