TERMINY POSIEDZEŃ ZARZĄDU I PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO PZITB w 2021 r.

Posiedzenia Prezydium Zarządu – 16.oo, pok.209 bud.NOT (z wyjątkiem dni posiedzeń Zarządu – wówczas Prezydium o godz.15.30)

• 10 marca 2021 r. –sala 211

• 16 czerwca 2021 r. –sala 211

• 08 września 2021 r. –sala 211

• 08 grudnia 2021 r. – sala 211

Komisja Rzeczoznawstwa:

• 13 stycznia 2021 r.                                           

• 10 lutego 2021 r                                            

• 10 marca 2021 r.                                          

• 14 kwietnia 2021 r.                                          

• 12 maja 2021 r.                                           

• 16 czerwca 2021 r.                   

• 14 lipca 2021 r.           

• 11 sierpnia 2021 r.       

• 08 września 2021 r.   

• 13 października 2021 r.

• 10 listopada 2021 r.

• 08 grudnia 2021 r.