Koło nr 4 – 87 członków

Zarząd Koła nr 4

PRZEWODNICZĄCY: mgr inż. Daniel Przybylski (daniel.przybylski@poczta.fm)

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: dr inż. Marcin Kanoniczak (marcin.kanoniczak@put.poznan.pl)

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: dr inż. Barbara Ksit (barbara.ksit@put.poznan.pl)

SEKRETARZ: mgr inż. Maria Ratajczak (maria.ratajczak@put.poznan.pl)

Koło nr 40 – 78 członków

Koło nr 66 – 5 członków

Koło 66 wchodzące w skład Poznańskiego Oddziału PZITB rozpoczęło swoją działalność już w latach 70-tych ubiegłego wieku z ponad 20. członkami w swoim składzie.

Powstało przy Poznańskim Oddziale Państwowego Instytutu Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego, współpracującego z ówczesnym Ministerstwem Budownictwa. W połowie lat 80-tych Poznański Oddział ORGBUD-u został zlikwidowany, a jednocześnie jeden z jego Zespołów przekształcił się wtedy w firmę ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. zajmującą się do dziś głównie tematyką kosztorysowania w budownictwie, która przejęła tradycję kontynuowania także działalności Koła 66 (choć w mniejszym składzie osobowym – ok.10 osób).

Długoletnim Przewodniczącym Koła (do ok. 2000 r.) był kol. Kazimierz Bełczykowski. Po nim (do czasu obecnego) Przewodniczącą Koła 66, które liczy obecnie 5 osób, jest kol. Maria Świerczak (e-mail: m.swierczak@orgbud.pl, lub mariaswierczak@wp.pl, tel: 513 892 268)

Koło nr 79 – 5 członków

Zarząd Koła Terenowego nr 79 PZITB:

Honorowy Przewodniczący Koła Terenowego nr 79 PZITB: Bernard Bartosik (założyciel koła). Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITB w Warszawie oraz sekretarza Rady Regionalnej Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Pile (bernard.bartosik@onet.pl)

Przewodniczący: Dariusz Bartosik, (darekbartosik@poczta.onet.pl, tel. 697 281 905)

Sekretarz: Monika Kubaszewska, (mkubaszewska82@gmail.com, tel. 661 127 773)

Członkowie: Grzegorz Małecki, Adam Dzida.

Siedziba: Pracownia Architektoniczno-Budowlana Jarosław Bartosik, ul. Wolności 38, 78-650 Mirosławiec.

Działalność koła:

  • statutowe zebrania Koła Terenowego z tematyką informacyjną realizacji Zarządu Oddziału Poznańskiego PZITB wraz z prowadzonymi inwestycjami na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec oraz powiatu wałeckiego połączone z przekazaniem informacji dotyczących aktów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej i budownictwa,
  • zebrania okolicznościowe z okazji Dnia Budowlanych oraz opłatkowe podsumowujące roczną działalność przy udziale zaproszonych gości: Burmistrza Mirosławca, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz przedstawicieli firm budowlanych działających na terenie gminy i miasta Mirosławiec,
  • wyjazdy techniczne członków Koła Terenowego PZITB na wybrane budowy powiatu wałeckiego oraz województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego,
  • uczestnictwo członków Koła PZITB w targach budowlanych w tym: międzynarodowe w Berlinie, regionalnych BUDMA w Poznaniu oraz w Bydgoszczy i Szczecinie,
  • uczestnictwo członków Koła Terenowego PZITB w Warsztatach Nadzoru Inwestorskiego w Wałczu.

Koło nr 80

  •  powstało w roku 2000 roku na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska. Początkowo jako koło Młodych PZITB. Zrzeszało studentów oraz pracowników wydziału. Obecnie w kole jest 10 członków, którymi są pracownicy oraz absolwenci wydziału.

Przewodniczącym koła jest Jacek Mądrawski (adres e-mail: jacek.madrawski@up.poznan.pl)

Koło Seniorów – 38 osób