Koła PZITB Oddziału Poznańskiego

Koło Seniorów
Koło przy Politechnice Poznańskiej
Koło Ogólne Poznań
Koło ORGBUD
Koło Mirosławiec
Koło przy Uniwersytecie Przyrodniczym