Linki

Zarząd Główny PZITB w Warszawie
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. Poznań
Politechnika Poznańska
Instytut Budownictwa
Instytut Analizy Konstrukcji
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Polska Akademia Nauk
Multimedialny Informator Miejski – Poznań