Rzeczoznawstwo PZITB

…przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki Rzeczoznawcy, będę wykonywał z całą sumiennością i bezstronnością według najlepszej Mej wiedzy, woli i sumienia…

Regulamin Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB lub/i Specjalisty Budowlanego PZITB nadawany jest członkom Związku, przez ZG PZITB, na indywidualny wniosek kandydata, który został poparty opinią Komisji
Oddziałowej , a następnie weryfikacją i pozytywną opinią Komitetu. Tytuł jest elementem wewnętrznej, związkowej oceny wiedzy i doświadczenia indywidualnych członków Związku, pracujących na szeroko rozumianym polu budownictwa. Tytuł ten to element związany z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jak również wyróżnieniem członka za jego pracę w dziedzinie budownictwa.

Jest poświadczeniem doświadczenia zawodowego oraz wysokich kwalifikacji zawodowych osób starających się o tytuł, na podstawie państwowych aktów prawnych obowiązujących w tym zakresie, stosownie do ich uregulowań.

 Regulamin Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Plan pracy Komisji Rzeczoznawstwa Budowlanego i specjalizacji zawodowej:

  • sporządzenie listy rzeczoznawców PZITB i specjalistów PZITB oraz rzeczoznawców PIIB;
  • zobowiązanie dla osób będących rzeczoznawcami PZITB i specjalistami PZITB do wykonania na rzecz stowarzyszenia minimum jednego zlecenia w celu poratowania finansów CUTOB-PZITB;
  • udział rzeczoznawców i specjalistów PZITB w przygotowaniu szkoleń dla inżynierów z zakresu zmian w Prawie Budowlanym i Warunkach Technicznych;
  • ewentualny udział delegacji rzeczoznawców w XXX Konferencji Awarie Budowlane w Międzyzdrojach w maju 2021 r.;
  • udział delegacji rzeczoznawców w XXIII Warsztatach Nadzoru Inwestycyjnego i XIX Konferencji Naukowej Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych we Wałczu we wrześniu 2021 roku;
  • udział części rzeczoznawców w ewentualnej konferencji dotyczącej problemów rzeczoznawstwa budowlanego w Cedzynie;
  • udział części rzeczoznawców w egzaminach na uprawnienia budowlane;
  • przeprowadzenie przez część rzeczoznawców szkoleń dla członków PZITB i członków WOIIB z zakresu zaakceptowanej przez władze WOIIB tematyki szkoleń;
  • udział rzeczoznawców w Międzynarodowych Targach BUDMA 2021 w listopadzie b.r..;
  • przygotowanie przez rzeczoznawców artykułów do czasopism technicznych.