Kadencja 2020-2024

1. Komisja Rzeczoznawstwa:

• Edmund Przybyłowicz – Przewodniczący

• Anna Szymczak Graczyk –Z-ca Przewodniczącego

• Roman Pilch – Członek

• Maciej Szumigała – Członek

2. Komisja Projektowania:

• Krzysztof Gulczyński – Przewodniczący

• Daniel Przybylski – Z-ca Przewodniczącego

• Jacek Wdowicki – Członek

• Franciszek Prahl – Członek

• Czesław Pluskota – Członek

3. Komisja Pomocy Koleżeńskiej:

• Małgorzata Mrowińska – Przewodnicząca

• Krystyna Kotarska – Członek

• Urszula Bartkowska- Członek

• Maria Świerczak – Sekretarz

4. Komisja Rozwoju i Pozyskiwania Młodej Kadry Techniczno- Inżynierskiej:

• Jacek Mądrawski

• Marlena Kucz

• Justyna Malendowska

• Tadeusz Kucz

• Maria Ratajczak

• Mateusz Kwitowski – obserwator, 

• Student z Koła Młodych

5. Komisja Nauki:

• Tomasz Błaszczyński – Przewodniczący

• Katarzyna Rzeszut – Wiceprzewodnicząca

• Ireneusz Laks – Członek

6. Komisja i Komitet Remontów:

• Barbara Ksit – Przewodnicząca

• Andrzej Piątkowski – Wiceprzewodniczący

• Zbigniew Walczak – Członek

• Anna Szymczak Graczyk – Członek

• Wojciech Szyguła – Członek

• Roman Pilch – Członek

7. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień:

• Roman Napierała – Przewodniczący

• Ryszard Kahl – Członek

8. Grupa Wsparcia PZITB do Kontaktów z Mediami:

• Bolesław Topolski – Przewodniczący

• Tomasz Błaszczyński – Z-ca Przewodniczącego

• Daria Horbik – Sekretarz

• Zbigniew Augustyniak – Członek

• Barbara Ksit – Członek

• Roman Pilch – Członek

• Zbigniew Pozorski – Członek

• Edmund Przybyłowicz – Członek

• Anna Szymczak-Graczyk – Członek

9. Sąd Koleżeński:

• Wiesław Buczkowski – Przewodniczący

• Jacek Wdowicki – Z-ca Przewodniczącego

• Jerzy Tykociński – Sekretarz

• Halina Pawlak – Z-ca Członka

10. Komisja Rewizyjna Oddziału:

• Zbigniew Augustyniak – Przewodniczący

• Marcin Kanoniczak – Z-ca Przewodniczącego

• Tadeusz J.Pawlak – Sekretarz

• Grażyna Kubaś – Z-ca Członka

• Dorota Rajewska-Durniewicz – Z-ca Członka