Komisje przy Oddziale Poznańskim PZITB

Kadencja 2024-2028

 1. Komisja Rzeczoznawstwa:
  • dr hab. inż. Barbara Ksit – Przewodnicząca
  • dr hab. inż. arch. Roman Pilch prof. WSSIP –Z-ca Przewodniczącego
  • dr hab. inż. Zbigniew Pozorski prof. PP – Członek
  • dr inż. Edmund Przybyłowicz – Członek
  • mgr inż. Daniel Przybylski – Członek
 2. Komisja Projektowania:
  • dr inż. Michał Demby – Przewodniczący
  • dr inż. Jacek Wdowicki – Z-ca Przewodniczącego
  • mgr inż. Krzysztof Gulczyński – Członek
 3. Komisja Młodej Kadry:
  • Julia Graczyk – Przewodnicząca
  • mgr inż. Dorota Rajewska Durniewicz – Członek
  • mgr inż. Alicja Krajewska – Członek
  • mgr inż. Tadeusz Kucz – Członek
  • mgr inż. Michał Tarnowski – Członek
  • mgr inż. Marta Sybis – Członek
 4. Komisja Nauki:
  • prof. dr  hab. inż. Anna Szymczak Graczyki – Przewodnicząca
  • dr  hab. inż. Michał Guminiak  prof. PP – Członek
  • dr hab. inż. Ireneusz Laks  prof. UPP – Członek
 5. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień:
  • dr inż. Mirosława Przybylska – Przewodnicząca
  • inż. Urszula Bartkowska – Członek
  • mgr inż. Andrzej Piątkowski – Członek
  • inż. Tadeusz Szajerka – Członek