Harmonogram zebrań

TERMINY POSIEDZEŃ ZARZĄDU I PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO PZITB w 2022 r.

Posiedzenia Zarządu – godz. 16.00, bud. NOT – sala do uzgodnienia ( s.211 lub 119)

 • 09 marca 2022 r.
 • 22 czerwca 2022 r.
 • 14 września 2022 r.
 • 14 grudnia 2022 r.

Posiedzenia Prezydium Zarządu – godz. 16.oo, pok.209 budynek NOT (z wyjątkiem dni posiedzeń Zarządu – wówczas Prezydium o godz.15.30)

 • 12 stycznia 2022 r.
 • 09 lutego 2022 r.
 • 09 marca 2022 r.
 • 13 kwietnia 2022 r.
 • 11 maja 2022 r.
 • 22 czerwca 2022 r.
 • 13 lipca 2022 r.
 • 10 sierpnia 2022 r.
 • 14 września 2022 r.
 • 12 października 2022 r.
 • 09 listopada 2022 r.
 • 14 grudnia 2022 r.

Terminy posiedzeń zatwierdzono:

 • Protokół z posiedzenia Prezydium w dniu 10.11.2021 r.
 • Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 08.12.2021 r.