Regulamin Rzeczoznawcy

Regulaminy i uchwały:

Regulamin Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego
Uchwała nr 60 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie
Uchwała nr 18 w sprawie opłaty manipulacyjnej

Dokumenty dla kandydata na Rzeczczoznawcę:

KWESTIONARIUSZ KWALIFIKACYJNY na Rzeczoznawcę lub Specjalistę Budowlanego PZITB
OPINIA O KANDYDACIE na Rzeczoznawcę lub Specjalistę Budowlanego PZITB
Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o danych osobowych
PRZYRZECZENIE RZECZOZNAWCY lub SPECJALISTY BUDOWLANEGO