Koło Mirosławiec

Zarząd Koła Mirosławiec (KM)

Siedziba: Pracownia Architektoniczno-Budowlana Jarosław Bartosik, ul. Wolności 38, 78-650 Mirosławiec.

 • Honorowy Przewodniczący Koła Terenowego KM PZITB – Bernard Bartosik, założyciel koła (Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITB w Warszawie oraz sekretarza Rady Regionalnej Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Pile) (Bernard Bartosik)
 • PRZEWODNICZĄCY – Dariusz Bartosik (Od 2011 roku pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Mirosławca) (Dariusz Bartosik)
 • CZŁONKOWIE
  • Grzegorz Małecki
  • Adam Dzida
 • SEKRETARZ – Monika Kubaszewska (Monika Kubaszewska)

Działalność Koła Mirosławiec:

 • statutowe zebrania Koła Terenowego z tematyką informacyjną realizacji Zarządu Oddziału Poznańskiego PZITB wraz z prowadzonymi inwestycjami na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec oraz powiatu wałeckiego połączone z
  przekazaniem informacji dotyczących aktów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej i budownictwa,
 • zebrania okolicznościowe z okazji Dnia Budowlanych oraz opłatkowe podsumowujące roczną działalność przy udziale zaproszonych gości: Burmistrza Mirosławca, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz przedstawicieli firm budowlanych działających na terenie gminy i miasta Mirosławiec,
 • wyjazdy techniczne członków Koła Terenowego PZITB na wybrane budowy powiatu wałeckiego oraz województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego,
 • uczestnictwo członków Koła PZITB w targach budowlanych w tym: międzynarodowe w Berlinie, regionalnych BUDMA w Poznaniu oraz w Bydgoszczy i Szczecinie,
 • uczestnictwo członków Koła Terenowego PZITB w Warsztatach Nadzoru Inwestorskiego w Wałczu.