Zarząd Koła Mirosławiec (KM)

Siedziba: Pracownia Architektoniczno-Budowlana Jarosław Bartosik, ul. Wolności 38, 78-650 Mirosławiec.

Honorowy Przewodniczący Koła Terenowego KM PZITB: 

Bernard Bartosik (założyciel koła).

Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITB w Warszawie oraz sekretarza Rady Regionalnej Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Pile.

PRZEWODNICZĄCY – Dariusz Bartosik

Od 2011 roku pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Mirosławca.

CZŁONKOWIE

Grzegorz Małecki

Adam Dzida

SEKRETARZ – Monika Kubaszewska

Działalność Koła Mirosławiec:

  • statutowe zebrania Koła Terenowego z tematyką informacyjną realizacji Zarządu Oddziału Poznańskiego PZITB wraz z prowadzonymi inwestycjami na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec oraz powiatu wałeckiego połączone z przekazaniem informacji dotyczących aktów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej i budownictwa,
  • zebrania okolicznościowe z okazji Dnia Budowlanych oraz opłatkowe podsumowujące roczną działalność przy udziale zaproszonych gości: Burmistrza Mirosławca, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz przedstawicieli firm budowlanych działających na terenie gminy i miasta Mirosławiec,
  • wyjazdy techniczne członków Koła Terenowego PZITB na wybrane budowy powiatu wałeckiego oraz województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego,
  • uczestnictwo członków Koła PZITB w targach budowlanych w tym: międzynarodowe w Berlinie, regionalnych BUDMA w Poznaniu oraz w Bydgoszczy i Szczecinie,
  • uczestnictwo członków Koła Terenowego PZITB w Warsztatach Nadzoru Inwestorskiego w Wałczu.