Działalność PZITB

W strukturach Oddziału Poznańskiego działa obecnie: 6 Kół, 7 Komisji oraz Komitet Remontów ZO PZITB. Część Kół (w tym Koło Seniorów powołane w 1972 r.) wykazuje bardzo dużą aktywność stowarzyszeniową także w Komisjach Zarządu Głównego. Koło Seniorów było w 2018 r. Organizatorem XXXI Krajowej Narady Seniorów w Poznaniu.

W roku 1985 – powstał przy Zarządzie Oddziału ośrodek CUTOB (Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa) dla opracowywania projektów, ekspertyz, orzeczeń i opinii technicznych, nadzorów budowlanych, wycen i rekomendacji dla firm budowlanych. CUTOB – PZITB przekształcony w spółkę z o.o. w roku 1992, czynnie współpracuje z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA, organizując m.in. seminaria w formie Forum
Edukacyjnego i konkursy na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską.

CUTOB – PZITB jest wydawcą „Informatora Budowlanego” – kwartalnika przedstawiającego aktualności z życia Oddziału i informacje o nowych aktach prawnych, certyfikacjach, rynku cen w budownictwie, jak też o organizowanych kursach i szkoleniach.

CUTOB – PZITB ściśle współpracuje z WOIIB organizując szkolenia dla inżynierów i techników w zakresie poszerzania wiedzy fachowej przez członków WOIIB z zakresu nowych technologii stosowanych w budownictwie, zmian przepisów Prawa Budowlanego, czy też ,,Warunków technicznych”.

Zarząd Oddziału PZITB i CUTOB – PZITB jest organizatorem cyklicznych Konferencji Naukowych i Technicznych m.in. Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego ( w roku 2019 odbyły się XXI) i Konferencji Naukowej poświęconej Rewitalizacji Infrastruktury Obiektów Budowlanych (w roku 2018 odbyła się XVIII-ta konferencja), Europejskie Dni Dziedzictwa, które odbywają się we Wałczu.

Zarząd Oddziału PZITB patronuje również organizacji cyklicznych konferencji naukowych takich jak ,,Trwałość i Skuteczność Napraw Obiektów Budowlanych”.  

Wielu członków Oddziału bierze udział w ogólnopolskich konferencjach naukowo – technicznych organizowanych przez Zarząd Główny PZITB takich jak:

  • „Awarie Budowlane” w Międzyzdrojach,
  • ,,Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” w Szczyrku i Wiśle,
  • ,,Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych” w Zielonej Górze,
  • ,,Warsztaty Rzeczoznawcy Budowlanego” w Cedzynie.

Zarząd Oddziału stara się odmłodzić skład swoich członków. Zostały utworzone Koła Młodych przy Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym.