Zarząd Koła Ogólnego Poznań (KOP)

PRZEWODNICZĄCY – mgr inż. Krzysztof Gulczyński

PROGRAM I TERMINARZ ZEBRAŃ I POSIEDZEŃ ZARZĄDU KOŁA PZITB KOP na 2021 rok

1. W związku z epidemią COVID-19 i obowiązującymi obecnie ograniczeniami liczby osób mogących uczestniczyć w spotkaniu – zebranie nie odbędzie się

Termin zebrania: nie odbędzie się

Posiedzenie Zarządu: 12 stycznia 2021 r.  – NOT, ul. Wieniawskiego 5/9 –  sala 209, godz. 16:00 – lub zdalnie

2Podsumowanie roku 2020. Omówienie przedstawionego programu na 2020 r. Prezentacja – Prawo budowlane oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki – zmiany, nowelizacje

Termin zebrania: 9 lutego 2021 r. – NOT, ul. Wieniawskiego 5/9 –  sala 209, godz. 17:00

3. Prelekcja – Prawo geodezyjne w procesie inwestycyjnym

Termin zebrania: 9 marca 2021 r. – NOT, ul. Wieniawskiego 5/9 –  sala 209, godz. 17:00

Posiedzenie Zarządu: 9 marca 2021 r. – NOT, ul. Wieniawskiego 5/9 – sala 209, godz. 16:00

4. Prezentacja – sposoby izolacji wewnętrznych oraz zewnętrznych budowli i budynków

Termin zebrania: 13 kwietnia 2021 r. – NOT, ul. Wieniawskiego 5/9 – sala 209, godz. 17:00

5. Prezentacja – budownictwo drewniane – konstrukcje z drewna klejonego

Termin zebrania: 11 maja 2021 r. – NOT, ul. Wieniawskiego 5/9 – sala 209, godz. 17:00

Posiedzenie Zarządu: 11 maja 2021 r. – NOT, ul. Wieniawskiego 5/9 – sala 209, godz. 16:00

6. Prezentacja – sposoby ocieplania obiektów modernizowanych i odbudowywanych

Termin zebrania: 8 czerwca 2021 r. – NOT, ul. Wieniawskiego 5/9 – sala 209, godz. 17:00

7. Prawo budowlane – nadzór budowlany przy renowacji lub modernizacji budynków

Termin zebrania: 14 września 2021 r. – NOT, ul. Wieniawskiego 5/9 – sala 209, godz. 17:00

Posiedzenie Zarządu: 14 września 2021 r. – NOT, ul. Wieniawskiego 5/9 – sala 209, godz. 16:00

8. Prelekcja Rzeczoznawcy Pożarnictwa – „Bezpieczeństwo pożarowe budynków”

Termin zebrania: 12 października 2021 r. – NOT, ul. Wieniawskiego 5/9 – sala 209, godz. 17:00

9. Prezentacja firmy – temat w uzgodnieniu

Termin zebrania: 9 listopada 2021 r. – NOT, ul. Wieniawskiego 5/9 – sala 209, godz. 17:00

10. Uroczyste spotkanie – podsumowanie roku 2021 oraz przedstawienie programu na nowy Rok 2022

Termin zebrania: 14 grudnia 2021 r. – NOT, ul. Wieniawskiego 5/9 – sala 209, godz. 17:00

Posiedzenie Zarządu: 14 grudnia 2021 r. – NOT, ul. Wieniawskiego 5/9 – sala 209, godz. 16:00

NOT ul. Wieniawskiego 5/9 w Poznaniu, pok.205

Sekretariat czynny:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. Od 8:30 – 13:30
  • środa od godz. 12:00 – 17:00


Uwaga:

1. Zaplanowane zebrania koła KOP PZITB O/P-ń, zgodnie z ww. terminarzem, będą odbywać się w drugi wtorek miesiąca od godziny 17:00 do 18:30 tj. 1,5 godz. Podczas zebrań zaplanowano tematyczne prelekcje z użyciem sprzętu multimedialnego.

2. W okresie epidemii COVID-19 o ile ograniczenia dotyczące liczby osób uczestniczących w spotkaniach na to pozwolą, zebrania będą odbywać się w jak dotychczas w drugi wtorek m-ca przy ul. Wieniawskiego 5/9 w Poznaniu w godz. od 1700 do 1830. W czasie spotkań omawiane są tematy wprowadzanych zmian w przepisach, technologiach itp., oraz wymiana doświadczeń zawodowych.

3. Prelekcje prowadzone są przez prelegentów i przedstawicieli firm realizujących ciekawe rozwiązania techniczne. Prezentacja odbywa się z udziałem sprzętu multimedialnego.

4. W 2021 r. wyjazdy szkoleniowo – turystyczne organizowane będą o ile sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie. Szczegółowe informacje na temat wycieczek przekazane będą wyprzedzająco na zebraniach koła.

5. Składki członkowskie prosimy wpłacać na w/w konto PZITB Oddział w Poznaniu lub bezpośrednio u Pani Magdy Młyńczak – Sekretariat Biura PZITB pok. 205.

Sekretariat czynny:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. Od 8:30 – 13:30
  • środa od godz. 12:00 – 17:00