Koło ORGBUD

ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o.

Koło ORGBUD (KO) – dawniej Koło nr 66 wchodzące w skład Poznańskiego Oddziału PZITB rozpoczęło swoją działalność już w latach 70-tych ubiegłego wieku z ponad 20. członkami w swoim składzie.

Powstało przy Poznańskim Oddziale Państwowego Instytutu Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego, współpracującego z ówczesnym Ministerstwem Budownictwa. W połowie
lat 80-tych Poznański Oddział ORGBUD-u został zlikwidowany, a jednocześnie jeden z jego Zespołów przekształcił się wtedy w firmę ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. zajmującą się do dziś głównie tematyką kosztorysowania w budownictwie, która przejęła tradycję kontynuowania także działalności Koła 66 (choć w mniejszym składzie osobowym – ok.10 osób).

Długoletnim Przewodniczącym Koła (do ok. 2000 r.) był kol. Kazimierz Bełczykowski. Po nim (do czasu obecnego) Przewodniczącą Koła ORGBUD, które liczy obecnie 5 osób, jest kol. Maria Świerczak (tel: 513 892 268) (Maria Świerczak)


W roku 2020, ze względu na pandemię koronawirusa, zamiast co rocznych czterech zebrań członków Koła (po jednym w kwartale), odbyły się tylko dwa spotkania (w II i III kwartale), z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa, o tematyce związanej głównie z kosztorysowaniem w budownictwie, na których oprócz omawiania spraw bieżących, przedstawiona była tematyka dotycząca:

  1. Regulacje prawne, omówienie Polskich Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych
  2. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO ZMIANACH Kryteria wyboru ofert, rażąco niska cena, koszty pracy większe od minimalnego wynagrodzenia, waloryzacja umów ” oraz „Budownictwo w dobie koronawirusa

Jeśli sytuacja pandemiczna w przyszłym roku zmieni się na korzyść i zmienią się obowiązujące obostrzenia związane z organizacją zgromadzeń, to Koło 66 powróci do tradycyjnych czterech cokwartalnych spotkań