Koło przy Uniwersytecie Przyrodniczym

Zarząd Koła przy Uniwersytecie Przyrodniczym (UPP)


Koło przy Uniwersytecie Przyrodniczym (dawniej Koło nr 80) powstało w roku 2000 roku na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska. Początkowo jako koło Młodych PZITB. Zrzeszało studentów oraz pracowników wydziału. Obecnie w kole jest 10 członków, którymi są pracownicy oraz absolwenci wydziału.

Działalność Koła przy Uniwersytecie Przyrodniczym

  • Statutowe zebrania Koła zebrania z zaproszonymi prelegentami
  • Wyjazdy techniczne członków Koła na wybrane budowy
  • Uczestnictwo członków Koła UPP w targach budowlanych BUDMA w Poznaniu
  • Udział członków Koła w organizacji konferencji Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych oraz Warsztatów Nadzoru Inwestorskiego w Wałczu