Budimex SA, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

poszukuje na terenie Poznania kandydatów na Inżyniera Budowy.

Kontakt:

Martyna Pawul
Specjalista ds. budowania wizerunku pracodawcy
Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi
tel.: 517 125 040
martyna.pawul@budimex.pl