Archiwum aktualności

JUBILEUSZ 50-lecia RZECZOZNAWSTWA Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przy Zarządzie Oddziału PZITB w Poznaniu

 

Walne Zgromadzenie Oddziału Poznańskiego PZITB

SPRAWOZDANIE KADENCJA 2012-2016

 

Konkurs im. prof. Romana Kozaka

protokół z działalności Komisji Konkursu – 34 edycja

zdjecia

 

Materiały szkoleniowe

– Informator_PZITB_2015

– Referat szkoleniowy – „NOWELIZACJA PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO USTAWĄ Z DNIA 27 MARCA 2003 R.” – mgr inż. Przemysław Grzegorz Barczyński referat

Konferencja Naukowo-Techniczna na Uniwersytecie Zielonogórskim: Renowacja tynków i modernizacja obszarów zabudowanych – Zielona Góra.

– Referat szkoleniowy – „OBOWIĄZKI  ORGANÓW  NADZORU  BUDOWLANEGO  PRZY  RENOWACJI  LUB  MODERNIZACJI  BUDYNKÓW” – mgr inż. Zbigniew Augustyniak referat   prezentacja

informacja o Leszczyńskim Klastrze Budowlanym – lkb

sprawozdanie z działalności Poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w kadencji 2008 – 2012 – sprawozdanie_2008_ 2012

Uchwała Zarządu Oddziału Poznańskiego PZITB z dnia 12.12.2012 r. w sprawie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz PZITB