BUDMA 2023

1. Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2023

W dniach od 31 stycznia do 3 lutego 2023 roku odbyła się 31. edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 – targów znanych i cenionych przez projektantów i wykonawców, przedstawicieli handlu materiałami budowlanymi oraz inwestorów i deweloperów. Przez cztery dni w największych pawilonach wystawienniczych Międzynarodowych Targów Poznańskich prezentowane były budowlane nowości, innowacje narzędziowe oraz premiery rynkowe, jak również produkty, które wyznaczać będą trendy w 2023 roku.

W targach uczestniczyło blisko 1000 firm z Polski i zagranicy, eksponując na stoiskach najnowszą ofertę produktową, technologiczną i usługową. 4 dni targów budowlanych w Poznaniu obfitowało w rynkowe premiery, nowości produktowe i merytoryczne wydarzenia podejmujące najbardziej aktualną problematykę branży budowlanej, a także w konferencje, prezentacje, konkursy i mistrzostwa. Wydarzenia te pozwoliły nawiązać szereg nowych i perspektywicznych kontaktów handlowych i edukacyjnych.

Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o. było obecne na targach na stoisku 106 w pawilonie 3, jak również w roli organizatora cyklicznej konferencji NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE, która odbyła się w Sali Niebieskiej w Holu Wschodnim MTP w dniu 2 lutego 2023 r. Podczas konferencji ogłoszono też oficjalnie wyniki konkursu zatytułowanego Nowoczesne Technologie w Budownictwie.

2. Konferencja NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE 2023

W konferencji uczestniczyło ponad sto osób, które przywitał, otwierając konferencję, mgr inż. Andrzej Piątkowski, prezes CUTOB PZITB w Poznaniu. Uczestnicy konferencji wysłuchali prelegentów i laureatów konkursu zatytułowanego Nowoczesne Technologie w Budownictwie.

W pierwszej części zaprezentowano wykłady konferencyjne, dotyczące nowoczesnych technologii w różnych dziedzinach budownictwa. Jako pierwszy wystąpił dr inż. Radosław Szczerbowski, (Politechnika Poznańska) z wykładem zatytułowanym „Współczesne kierunki rozwoju technologii fotowoltaicznych”. Drugim prelegentem był mgr inż. Jakub Zając (Politechnika Śląska), który w imieniu naukowców i autorów, którymi są prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec i mgr inż. Jakub Zając, zaprezentował „Badania polowe stropów panelowych”. Trzecim wykładowcą był prof. dr inż. hab. Tomasz Błaszczyński (Politechnika Poznańska), który wygłosił wykład pt. „Nowoczesne i skuteczne technologie w budownictwie”. Część wykładową zakończył dr inż. Andrzej Górka (Politechnika Poznańska), wystąpieniem zatytułowanym „Nowe produkty dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego”.

W drugiej części konferencji ogłoszono wyniki konkursu zatytułowanego „Nowoczesne technologie w budownictwie 2023”, a dotyczącego prac doktorskich, magisterskich i inżynierskich. Wyniki konkursu ogłosił prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, przewodniczący jury konkursu, w skład którego wchodzili: prof. UPP dr inż. hab. Anna Szymczak-Graczyk, dr. inż. Barbara Ksit, dr. inż. Edmund Przybyłowicz i mgr. inż. Andrzej Piątkowski.

3. Konkurs Nowoczesne Technologie w Budownictwie 2023

Rozprawy doktorskie:

 1. dr inż. Michał Demby, „Modelowanie i badania doświadczalne betonu wysokowartościowego zbrojonego włóknami polipropylenowymi w aspekcie ciągliwości”, promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma;
 2. dr inż. Bogumił Klimaszewski, „Zastosowanie żywic akrylowych do uszczelniania i wzmacniania ośrodków sypkich”, promotor: prof. PP dr hab. inż. Tomasz Z. Błaszczyński;
 3. dr inż. Bartłomiej Monczyński, „Skuteczność wtórnych hydroizolacji poziomych wykonywanych metodą iniekcji chemicznej”, promotor: prof. PP dr inż. Inż. Krzysztof Zieliński;
 4. dr inż. Michał Wojciechowski, „Modelowanie parametrów technicznych proekologicznego budynku biurowego”, promotor: prof. PP dr hab. inż. Tomasz Z. Błaszczyński.

Prace dyplomowe magisterskie:

 1. inż. arch. Sara Maria Dubińska, „Obiekt biurowo-usługowy z towarzyszącym terenem zielonym o funkcji społeczno-rekreacyjnej w Bydgoszczy”, promotor: dr inż. arch. Alina Lipowicz-Budzyńska;
 2. mgr inż. Dominik Kownacki, „Drewno księżycowe jako materiał konstrukcyjny na przykładzie wybranego obiektu”, promotor: prof. PP dr hab. inż. Tomasz Z. Błaszczyński;
 3. mgr Wioletta Musiał, „Audyt efektywności energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, promotor: dr inż. Justyna Michalak;
 4. mgr inż. Dagmara Umerle, „Projekt stanowiska do badania wentylatorów rewersyjnych z pomiarami pilotażowymi”, promotor: dr inż. Katarzyna Ratajczak.

Prace dyplomowe inżynierskie:

 1. inż. Natalia Tabaka, „Koncepcje projektowe instalacji wentylacji i ogrzewania dla budynku biurowego z wykorzystaniem technologii BIM”, promotor: dr inż. Katarzyna Ratajczak;
 2. inż. Gabriela Wysota, „Koncepcja architektoniczna Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy”, promotor: dr inż. arch. Alina Lipowicz-Budzyńska;
 3. Damian Dominiczak, „Koncepcja urbanistyczna osiedla mieszkaniowego niskiej intensywnej zabudowy z usługami w Bydgoszczy”, promotor: dr Iga Grześkow.

4. Rozstrzygnięcie – przyznano dwie nagrody:

Pierwsze miejsce: dr inż. Michał Demby, rozprawa doktorska: „Modelowanie i badania doświadczalne betonu wysokowartościowego zbrojonego włóknami polipropylenowymi w aspekcie ciągliwości”, promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma

Wyróżnienie: mgr inż. Dagmara Umerle, praca dyplomowa magisterska: „Projekt stanowiska do badania wentylatorów rewersyjnych z pomiarami pilotażowymi”, promotor: dr inż. Katarzyna Ratajczak

Konferencję zakończyły wystąpienia laureatów konkursu – zobacz sprawozdanie

Laureaci konkursu zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi, które ufundowali sponsorzy konkursu i konferencji: Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Koło SEP nr 5 przy Politechnice Poznańskiej (fundator pierwszego miejsca) oraz KONBET Poznań sp. z o.o. sp.k. – stropy.pl, (fundator wyróżnienia).

Specjalne podziękowania kierujemy także do pozostałych sponsorów konferencji: KREISEL – Technika Budowlana sp. z o.o. i REMMERS Polska.