Koło Młodych


[colibri_page_title tag=”h2″]Listopadowy numer „Przeglądu Budowlanego” prezentuje artykuły z okazji Jubileuszu 75-lecia Katedry Budownictwa na Wydziale Budownictwa Lądowego (obecnie WILiT) Politechniki Poznańskiej.

Numer ukazuje się pod patronatem honorowym JM Rektora PP prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego oraz przy udziale prof. dr hab. inż. Józefa Jasiczaka.

 

Tematem wydania była Diagnostyka i Modernizacja Budynków i Budowli. Artykuły zostały przygotowane przez pracowników naukowych, byłych pracowników i sympatyków Instytutu Budownictwa, Instytutu Analizy Konstrukcji oraz członków Koła
nr 4 PZITB. Opiekę nad wydaniem z ramienia Koła nr 4 PZITB objęli prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, dr inż. Barbara Ksit oraz mgr inż. Maria Ratajczak.

 

Numer jest dostępny na stronie 
www.przegladbudowlany.pl