Obrady Walnego Zgromadzenia Oddziału Poznańskiego PZITB – 15 marca 2024

Projekt Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

15 MARZEC 2024 r. godz.16.00 – I termin – w sali 118 i 119, ul.Wieniawskiego 5/9

15 MARZEC 2024 r. godz.16.15 – II termin – w sali 118 i 119, ul.Wieniawskiego 5/9


 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, powitanie gości.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór zastępcy Przewodniczącego obrad oraz Sekretarzy.
 4. Przyjęcie:
  • Porządku obrad. 
  • Regulaminu obrad.
 5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
  • Komisji Mandatowej.
  • Komisji Wyborczej.
  • Komisji Skrutacyjnej.
  • Komisji Wniosków.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. PRZERWA KAWOWA
 8. Przedstawienie sprawozdań:
  • Zarządu Oddziału.
  • Sądu Koleżeńskiego.
  • Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał dotyczących:
  • Przyjęcia sprawozdań statutowych organów Oddziału,
  • Udzielenia absolutorium Zarządowi.
  • Przyjęcie Uchwały WZO o nadanie godności Członka Honorowego PZITB kol. Korneliuszowi Korczowi.
 11. Ustalenie listy kandydatów na Przewodniczącego Oddziału.
 12. Wystąpienia kandydatów na Przewodniczącego Oddziału.
 13. Wybór Przewodniczącego Oddziału.
 14. Ustalenie listy kandydatów do:
  • Zarządu Oddziału.
  • Komisji Rewizyjnej.
  • Sądu Koleżeńskiego.
  • Rady FSNT-NOT w Poznaniu   na kolejną kadencję.
  • Delegatów  i ich zastępców na Krajowy Zjazd PZITB.
 15. Wybory:
  • Członków Zarządu Oddziału.
  • Członków Komisji Rewizyjnej.
  • Członków Sądu Koleżeńskiego.
  • Przedstawicieli do Rady FSNT-NOT w Poznani.
  • Delegatów  i ich zastępców na Krajowy Zjazd PZITB.
 16. Przedstawienie projektu „Uchwały Walnego Zgromadzenia”.
 17. Dyskusja nad projektem i przyjęcie „Uchwały Walnego Zgromadzenia”.
 18. Wystąpienie  nowego Przewodniczącego Zarządu Oddziału.
 19. Dyskusja nad projektem i przyjęcie Regulaminu Zarządu Oddziału PZITB w Poznaniu.
 20. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Niezbędne dokumenty:

Zaproszenie na WZO 15.03.2024
Regulamin obrad
Regulamin Zarządu (Projekt)
Wniosek do Komisji Wniosków
Zgłoszenie do dyskusji
Zgłoszenie kandydata do władz