Sprawozdanie z działalności Poznańskiego Oddziału PZITB 2020-2024

Sprawozdanie z działalności Poznańskiego Oddziału PZITB 2020-2024

Pod koniec marca 2024 r. zakończyła się kolejna kadencja władz Oddziału Poznańskiego PZITB. Była to już czwarta kadencja czteroletnia.

Zarząd Główny Związku kończy obecną kadencję na Krajowym Zjeździe Delegatów w Lublinie od 13 do 15 września 2024 r.

Koleżanki i Koledzy!

Z przykrością informuję, że liczba członków Oddziału ulega stopniowemu zmniejszeniu. Stan finansów jest powodem do pesymistycznych prognoz na najbliższe lata. Powodem tego stanu były problemy związane z pandemią oraz rozwiązanie umowy przez nowe władze  WOIIB w sprawie przygotowania szkoleń na uprawnienia budowlane w formie kursów przygotowawczych. Brak właściwej współpracy z WOIIB przełożył się na zmniejszenie  ilości kursów o różnorodnej tematyce, co pogłębiło zapaść finansową CUTOB PZITB Sp.z o.o.

W ostatnich latach  drastycznie zmalały kwoty zysku przekazywane przez CUTOB do Oddziału na kontynuowanie działalności statutowej. Sytuacja finansowa CUTOB zmusiła Zarząd Oddziału do podjęcia decyzji o likwidacji Spółki i rezygnacji z części zajmowanych przez nią pomieszczeń.

W obecnej kadencji władze Oddziału zmuszone były ograniczyć system finansowania kół na działalność statutową, co niewątpliwie miało wpływ na pozyskiwanie nowych członków.

Pozytywnie należy ocenić współpracę władz Oddziału z Zarządem Głównym PZITB, FSNT-NOT i sąsiednimi stowarzyszeniami.

Szczególnego podkreślenia wymaga dobra współpraca z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Wielu naszych członków to pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci z tych Uczelni.

Za współpracę serdecznie dziękuję członkom Oddziału, a szczególnie moim najbliższym Współpracownikom –członkom Prezydium i członkom Zarządu Oddziału.

Przewodniczący Zarządu – Edmund Przybyłowicz