Malbork i Chełmno

Członkowie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Koło Nr 40 w Poznaniu oraz członkowie Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu we kwietniu 2016 zorganizowali wycieczkę techniczną do Malborka i Chełmna.

W Malborku zwiedzono zamek Krzyżacki podziwiając średniowieczne rozwiązania technologiczne (jak np. „centralne ogrzewanie”) oraz główną zamkową kaplicę, w której prowadzone są obecnie prace konserwatorskie i remontowe.

Kolejnym etapem zwiedzania było zabytkowe Chełmno – miasto średniowiecznie z wspaniale zachowanymi obiektami sakralnymi z XII-XV w., w których znajdują się oryginalne „perełki” sztuki średniowiecznej. Miasto okalają wysokie mury a na  rynku stoi przepięknie odnowiony renesansowy Ratusz na którego zachodniej ścianie znajduje się średniowieczny wzorzec miary długości tzw. pręt chełmiński (4,35 m). W Ratuszu mieści się siedziba władz miejskich oraz muzeum Ziemi Chełmińskiej.

W Chełmnie znajduje się także jeden z najstarszych w Polsce (z początku XIX w), malowniczo położony, parafialny cmentarz tarasowy parafii pw. Wniebowzięcia NMP, stanowiący obecnie strefę ochrony konserwatorskiej.


notka: Barbara Ksit na podstawie materiałów Urszuli Bartkowskiej, Marii Świerszczak