Niederfinow – Niemcy

Koło nr 40 zorganizowało  w dniu 22 kwietnia 2017 r. wyjazd do Niederfinow – Niemcy.

Po dodarciu do jednego z najstarszych miast Oderbergu grupa mogła zwiedzać Muzeum Żeglugi Śródlądowej. Kolejnym etapem był rejs statkiem po Odrze i korzystanie z podnośni statków Niederfinow na Kanale Odra-Hawela w pobliżu miejscowości Niederfinow.

Podnośnia zbudowana została w latach 1927-1934 kosztem 27,5 miliona ówczesnych marek niemieckich. Różnica poziomów pomiędzy górnym a dolnym odcinkiem kanału wynosi 36 metrów. Różnicę tę statki pokonują w wypełnionej wodą olbrzymiej wannie, która jest podnoszona lub opuszczana za pomocą czterech mechanizmów zębatkowych. Zastosowano również przeciwwagi połączone z wanną systemem lin.

Podnośnia w Niederfinow jest najstarszą z czterech będących w czynnej eksploatacji podnośni w Niemczech. Ze względu na wiek podnośni (21 marca 2014 obchodziła swoje 80 urodziny) oraz niedostateczne parametry techniczne ( przez co podnośnia stanowi „wąskie gardło” na Kanale OdraHawela ), podjęto w 1992 decyzję o wybudowaniu obok istniejącej nowej podnośni.


notka: Barbara Ksit na podstawie materiałów Bolesława Topolskiego