Tarnowo Pałuckie, Wapno i Bydgoszcz

Członkowie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Koło Nr 40 w Poznaniu oraz członkowie Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu 8.października 2016 zorganizowali wycieczkę techniczną do Tarnowa Pałuckiego Wapna oraz Bydgoszczy.

W Tarnowie Pałuckim znajduje się najcenniejszy obiekt sakralny w Polsce Kościół św. Mikołaja pochodzi z 1370–1375 r., wybudowali go cystersi. Prawie całą powierzchnię ścian i stropów pokrywa zespół najwspanialszych w Polsce, późnorenesansowych polichromii z około 1639 r.

We wnętrzu kościoła znajduje się  także wiele cennych zabytków wśród nich późnorenesansowy ołtarz z początku XVII w. Kolejnym etapem zwiedzania było Wapno Przewodnik p.Mirosław Wójciski ze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wapna opowiedział tragiczną historie kopalni soli: Natura nie pozwoliła zakpić ze swoich praw. W nocy z 4 na 5 sierpnia 1977 r. wody gruntowe zniszczyły domy ulice i zalały pokłady soli w kopalni.

Ostatnim etapem wycieczki była Bydgoszcz. Pani przewodnik opowiedział o dziejach miasta oprowadzając nas po starówce oraz Wyspie Młyńskiej. Uroczym akcentem był obiad wydany w restauracji w budynku opery.


notka: Barbara Ksit, fot. Urszula Bartkowska