Wycieczka w Bory Tucholskie

Członkowie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Koło Nr 40 w Poznaniu oraz członkowie Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu we wrześniu 2013 zorganizowali wycieczkę techniczną w Bory Tucholskie.

Jest to jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Obejmuje ok. 3 tys. km2 sandru w dorzeczu Brdy i Wdy oraz równiny Tucholskiej i Równiny Charzykowskiej. Od lasów tych wziął nazwę również mezoregion fizycznogeograficzny Bory Tucholskie. Znajdujący się we wschodniej części kompleksu oraz szereg powierzchownych form ochrony przyrody i park narodowy, rezerwat biosfery, obszar Natura 2000, a także leśny kompleks promocyjny.

Program wycieczki obejmował zwiedzanie systemu hydrotechnicznego (zespołu funkcjonującego w większości do dziś urządzeń, które od półtora wieku regulują stosunki wodne w okolicy) Brdy w Borach Tucholskich.

Zapora Mylof spiętrzającej wodę powstała w 1848 r. w Mylofie i tam też 12 m nad lustrem wody naturalnego koryta Brdy rozpoczyna się bieg Wielkiego Kanału Brdy. Spiętrzone wody Brdy utworzyły sztuczne jezioro, jest to najstarszy zbiornik wodny na terenie Polski Członkowie wycieczki mogli także zapoznać się z dawnymi wodnymi inżynierskimi konstrukcjami.

Najciekawszym do stosunkowo rzadko spotykanym rozwiązaniem zastosowanym przez pruskich inżynierów jest akwedukt w Fojutowie – skrzyżowanie dwóch cieków wodnych- płynącej dołem Czerskiej Strugi i puszczonego po wzorowanym na rzymskim akwedukcie Kanału Brdy.

Jest to najdłuższa i najmasywniejsza tego typu budowla w Polsce ( 75 m szer.). Różnica wysokości pomiędzy lustrami przecinających się rzek wynosi ok. 9 m. Zbudowany został w 1848 r., łączy Czerską Strugę z kanałem Brdy.


notka: Barbara Ksit na podstawie materiałów Urszuli Bartkowskiej i Anny Osmólskiej