Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9

o r g a n i z u j e

KURS PRZYGOTOWAWCZY

DO EGZAMINU

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

sesja wiosenna w dniach

21-23 kwietnia i 28-30 kwietnia 2021 r.

termin zgłoszeń i wpłat do dnia 9 kwietnia 2021 r.

DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA

CUTOB PZITB Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9

pokój 209, w godzinach od 8:00 do 14:30

tel. +48-601-576-665, +48-570-645-637

e-mail: a.galka@cutob-poznan.pl

www.cutob-poznan.pl

Styczeń 2021 

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 21.01.2021 (czwartek)

„Obszerne zmiany w Prawie Budowlanym, ustawa z 19.09.2020 – zmiany w części ogólnej ustawy, w tym modyfikacja dotycząca odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, uporządkowanie treści art. 29, gwarancje trwałości decyzji budowlanych” – mgr Bogdan Dąbrowski

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 28.01.2021 (czwartek)

„Zabudowa obszarów dawnych linii kolejowych – nowe rozwiązania inżynierskie” – dr inż. arch. Roman Pilch

Luty 2021 

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 04.02.2021 (czwartek)

„Zapisy dla umów dopuszczające zmianę wynagrodzenia – nowe wymagania od stycznia 2021” – mgr inż. Maciej Sikorski„Aktualna sytuacja w kosztorysowaniu na tle zmian cenowych w budownictwie” – mgr inż. Maciej Sikorski 

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 11.02.2021 (czwartek)

„Akustyka w budownictwie – podejście teoretyczne i praktyczne” – mgr inż. Krzysztof Horna„Adaptacja akustyczna pomieszczeń odsłuchowych w budownictwie użytkowym” – lic. Krzysztof Łangowski 

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 18.02.2021 (czwartek)

„Nowe przepisy budowlane od stycznia 2021 roku w zakresie termomodernizacji obiektów budowlanych oraz formalności prawne związane z zakończeniem robót termomodernizacyjnych” – mgr inż. Zbigniew Augustyniak

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 25.02.2021 (czwartek)

„Infrastruktura podziemna i zagospodarowanie terenu na obszarach zurbanizowanych” – dr inż. arch. Roman Pilch

Marzec 2021 

Szkolenie SITK w Poznaniu – 02.03.2021 (wtorek)

„Projektowanie uniwersalne infrastruktury drogowej dla niepełnosprawnych, czyli dla wszystkich” – dr inż. Jeremi Rychlewski 

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 04.03.2021 (czwartek)

„Obszerne zmiany w Prawie Budowlanym, ustawa z 19.09.2020 – wyodrębnienie projektu technicznego z dokumentacji budowlanej: cel, zakres, problem istotnego i nieistotnego odstąpienia od projektu budowlanego” – mgr Bogdan Dąbrowski 

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 11.03.2021 (czwartek)

„Wyroby budowlane – obowiązki i zadania producentów, importerów, dystrybutorów (sprzedawców), wynikające z obowiązujących przepisów” – mgr inż. Radosław Ambrozik„Regulacje prawne w zakresie wyrobów budowlanych, dotyczące uczestników procesu budowlanego: inwestora, projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego” – mgr inż. Radosław Ambrozik 

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 25.03.2021 (czwartek)

„Wymagania i uprawnienia BHP dla uczestników procesu budowlanego” – mgr inż. Włodzimierz Książkiewicz„Bezpieczeństwo pożarowe na etapie projektowania i realizacji obiektów budowlanych – najczęściej występujące błędy” – inż. Tomasz Lewandowski 

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 30.03.2021 (wtorek)

„Konstrukcje stalowe w budownictwie przemysłowym – innowacyjne technologie” – dr hab. inż. Maciej Szumigała 

Kwiecień 2021

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 08.04.2021 (czwartek)

„Odwadnianie głębokich wykopów budowlanych szerokoprzestrzennych i liniowych” – mgr. inż. Józef Zgrabczyński

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 15.04.2021 (czwartek)

„Innowacyjne rozwiązania w geotechnice – przykłady realizacji” – dr inż. Andrzej Wojtasik

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 22.04.2021 (czwartek)

„Obsługa geodezyjna inwestycji w świetle zmian Prawa Budowlanego” – mgr inż. Waldemar Sztukiewicz 

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 29.04.2021 (czwartek)

„Obiekty nowoczesnego budownictwa halowego w rozwiązaniach konstrukcyjnych czołowych firm zajmujących się prefabrykacją” – dr inż. Edmund Przybyłowicz 

Maj 2021

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 06.05.2021 (czwartek)

„Obszerne zmiany w Prawie Budowlanym, ustawa z 19.09.2020 – nowe zapisy dotyczące ustawowej legalizacji samowoli budowlanych” – mgr Bogdan Dąbrowski

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 13.05.2021 (czwartek)

„Wybrane nowoczesne metody wzmocnień podłoży gruntowych” – prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Tschuschke 

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 20.05.2021 (czwartek)

„Obowiązki kierownika budowy po zmianach prawa budowlanego w roku 2020” – mgr Piotr Stawicki„Wyścig z czasem, czyli problemy współczesnego procesu budowlanego od podpisania umowy do przekazania placu budowy” – mgr inż. Michał Majcherek

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 27.05.2021 (czwartek)

„Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z uwzględnieniem nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę” – mgr inż. Zbigniew Augustyniak 

Czerwiec 2021

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 10.06.2021 (czwartek)

„Akustyczne aspekty budownictwa mieszkaniowego” – mgr Anna Kołaska„Współczesny obiekt biurowy jako przykład budownictwa ekologicznego” – dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński prof. PP 

Szkolenie WOIIB I CUTOB PZITB w Poznaniu – 17.06.2021 (czwartek)

„Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa” – mgr Piotr Stawicki„Międzynarodowe i europejskie uprawnienia budowlane” – dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński prof. PP 

Lipiec i sierpień 2021 – przerwa wakacyjna

Wrzesień, październik, listopad i grudzień 2021 – terminy w przygotowaniu