CUTOB PZITB – szkolenia
Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9

o r g a n i z u j e


KURS PRZYGOTOWAWCZY

DO EGZAMINU

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE


w sesji wiosennej i jesiennej


DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA

CUTOB PZITB Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9

pokój 209, w godzinach od 8:00 do 14:30

tel. +48  570 655-103