Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9

o r g a n i z u j e

KURS PRZYGOTOWAWCZY

DO EGZAMINU

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

sesja wiosenna w dniach

12-14 października  oraz  19-21 października 2022 r.

termin zgłoszeń i wpłat do dnia 7 października 2022 r.

DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA

CUTOB PZITB Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9

pokój 209, w godzinach od 8:00 do 14:30

tel. +48-601-576-665, +48-570-645-637