CUTOB PZITB Historia
Firma działa nieprzerwanie od 1962 roku. CUTOB PZITB kontynuuje działalność Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych, który powstał w 1962 r. przy Zarządzie Głównym PZITB w Warszawie wraz
z oddziałami w terenie, w tym również w Poznaniu. Zespoły Rzeczoznawców Budowlanych tworzyli wybitni specjaliści z dziedziny budownictwa. Ich opinie i ekspertyzy wykonywane na zlecenie władz administracyjnych, przedsiębiorstw,
sądów i osób prywatnych stanowiły podstawę do dalszych działań gospodarczych i prawnych.

W 1985 r. Zespół Rzeczoznawców Budowlanych został przekształcony w Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB przy Zarządzie Głównym PZITB w Warszawie, a w roku 1994 nastąpiło usamodzielnienie
się i przekształcenie poznańskiego ośrodka CUTOB PZITB w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielem spółki jest Oddział PZITB w Poznaniu.

CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o. znajduje się w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 07.06.2006 r. pod nr KRS 0000120637.