Darowizna dla Politechniki Kijowskiej

Pismo Pani Prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny w sprawie zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu medycznego dla inwalidów wojennych w Ukrainie szczególnie związanych z Politechniką Kijowską

Już 2 miesiące trwa agresja Rosji w Ukrainie. Wszyscy codziennie spotykamy się z przybyszami z
Ukrainy zmuszonymi do opuszczenia własnego kraju. Staramy się, aby nasi goście z Ukrainy czuli się
w Polsce dobrze. Dzięki spontanicznym zbiórkom żywności wszyscy uchodźcy z Ukrainy mają na
początek zapewnione wyżywienie, a dzięki odruchom serc a także schronienie w polskich domach.
Zbiórki pieniędzy pozwalają na zakup dla przybyłych z Ukrainy niezbędnych do życia rzeczy. Musimy
również pamiętać o tych wszystkich, którzy pozostali w Ukrainie i bronią swojej ojczyzny. Oni też
potrzebują pomocy.

Od wielu lat FSNT-NOT współpracuje z czołową uczelnią techniczną Ukrainy Politechniką
Kijowską, która również odczuwa bezpośrednio wpływ barbarzyńskiego ataku Rosji na Ukrainę.
Bardzo wielu pracowników i studentów z Politechniki Kijowskiej walczyła o Kijów a teraz broni
innych rejonów Ukrainy. Liczba zabitych i rannych niestety codziennie rośnie. Wiele rannych osób
pozostanie na zawsze inwalidami.

Właśnie z myślą o nich FSNT-NOT, z inicjatywy Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej
Towarzystwa Kultury i Historii Techniki, ogłosiła zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu inwalidzkiego,
rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Pozwoli to choć w części wesprzeć osoby, które utraciły zdrowie
na wojnie w obronie swojego kraju. Zdaję sobie sprawę, że i nasze stowarzyszenia i znakomita
większość z nas w różnej formie włączyła się już w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, ale niestety
sytuacja wymaga by tę pomoc kontynuować i to w różnej formie.

Zwracam się więc do Koleżanek i Kolegów z gorącą prośbą upowszechnienia tej akcji w Waszym
Stowarzyszeniu i o wpłaty pieniędzy na zakup sprzętu medycznego dla inwalidów wojennych w
Ukrainie szczególnie związanych z Politechniką Kijowską. Zebrane pieniądze zostaną przekazane
fundacji charytatywnej działającej przy Politechnice Kijowskiej i wykorzystane zgodnie z
przeznaczeniem, co poprawi niezmiernie trudne warunki życia inwalidów wojennych.

Wpłat można dokonywać na wydzielone konto FSNT-NOT w Warszawie o numerze: 78 1160
2202 0000 0001 6891 9565,
podając jako cel: „darowizna dla Politechniki Kijowskiej – KPI”.
Czas trwania zbiórki przewiduje się do 30 końca maja 2022 r. z możliwością przedłużenia. Oby
nie było to konieczne.