XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Z wielką przyjemnością informujemy, że zamierzamy w roku 2022 zorganizować XVI Konferencję Naukowo-Techniczną:
„Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych – REMO 2022”.
Konferencja odbywa się cyklicznie od 39 lat. Ideą przewodnią jej programu pozostaje remont i konserwacja, jako proces interdyscyplinarny, w którego przygotowaniu uczestniczą osoby reprezentujące różne dziedziny wiedzy oraz spojrzenie naukowe i praktyczne.

Konferencja „Remo 2022” planowana jest w dniach od 6 do 9 grudnia 2022 r
Po pozytywnym zrecenzowaniu przesłane artykuły mogą zostać opublikowane w:

  • „Materiały Budowlane” numer 11, 2022r., 100 punktów wg listy MEiN.
  • „Przegląd budowlany”, 40 punktów wg listy MEiN.
  • „Izolacje”, 20 punktów wg listy MEiN.
  • „ Materials”, 140 punktów wg listy MEiN, IF=3,623.

Problematyka Konferencji:

  • naprawa, wzmacnianie, konserwacja obiektów budowlanych,
  • metody analityczne, numeryczne, technologia, projektowanie, BIM,
  • diagnostyka stanu zachowania obiektów budowlanych,
  • nowoczesne metody badań obiektów budowlanych i ich dokumentacji
  • specjalistyczne techniki badań doświadczalnych, badania „in situ”,
  • problemy rewaloryzacji i modernizacji obiektów budowlanych.

Licząc na Państwa niezawodny udział mamy nadzieję na ważną dla wszystkich wymianę doświadczeń, prowadzoną w przyjaznej atmosferze w pięknej Szklarskiej Porębie.

Serdecznie Zapraszamy!

Organizatorzy:
Janusz Superson
Krzysztof Schabowicz
Zygmunt Matkowski