Koło przy Politechnice Poznańskiej

www.pzitb.put.poznan.pl
kolo4.pzitb@put.poznan.pl


Zarząd Koła przy Politechnice Poznańskiej (Koło PP)


Działalność Koła

  • Statutowe zebrania Koła PP z zaproszonymi prelegentami
  • Wyjazdy techniczne członków Koła na wybrane budowy w zależności od sytuacji epidemiologicznej
  • Uczestnictwo członków Koła PZITB PP w targach budowlanych BUDMA w Poznaniu w zależności od sytuacji epidemiologicznej
  • Udział członków Koła w organizacji konferencji Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych oraz Warsztatów Nadzoru Inwestorskiego w Wałczu