Zarząd Koła przy Politechnice Poznańskiej (Koło PP)

PRZEWODNICZĄCY – mgr inż. Daniel Przybylski

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

dr inż. Marcin Kanoniczak

dr inż. Barbara Ksit

SEKRETARZ – mgr inż Maria Ratajczak

Działalność Koła

  • Statutowe zebrania Koła PP z zaproszonymi prelegentami
  • Wyjazdy techniczne członków Koła na wybrane budowy w zależności od sytuacji epidemiologicznej
  • Uczestnictwo członków Koła PZITB PP w targach budowlanych BUDMA w Poznaniu w zależności od sytuacji epidemiologicznej
  • Udział członków Koła w organizacji konferencji Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych oraz Warsztatów Nadzoru Inwestorskiego w Wałczu


Plan zebrań Koła

1. Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury – BUDMA 2022 r.

Termin: 1-4 luty


2. Balkony dostawne, balustrady i zabudowy. Prezentacja przedsiębiorstwa Copal Sp. z o. o.

Prelegent: dr inż. Marcin Kanoniczak

Termin: marzec


3. Termowizje metoda bezinwazyjnych badań wytyczne prawne i wykonawcze

Prelegent: dr inż. Barbara Ksit

Termin: kwiecień


4. Program Idea Statica Connection – Nowatorski sposób wymiarowania i sprawdzania połączeń konstrukcji stalowych zgodny z EC3

Prelegent: mgr inż. Daniel Przybylski

Termin: maj


5. Prefabrykacja w budownictwie kubaturowym

Prelegent: dr inż. Edmund Przybyłowicz

Termin: czerwiec


6. Bariery architektoniczne w budynkach wielkopłytowych i możliwości ich likwidacji

Prelegent: dr inż. Marcin Kanoniczak

Termin: wrzesień


7. Nowoczesne techniki diagnostyczne materiałów i wyrobów budowlanych

Prelegent: mgr inż. Maria Ratajczak

Termin: październik


8. Skuteczność wtórnych hydroizolacji poziomych wykonywanych metodą iniekcji chemicznej

Prelegent: mgr inż. Bartosz Monczyński

Termin: listopad


9. Projektowanie budynku hali produkcyjnej w ujęciu BIM. Studium modelownia w różnych systemach klasy Open BIM.

Prelegent: dr inż. Tomasz Wiatr

Termin: listopad


10. Prezentacja kalkulatorów obliczeniowych firmy Graitec Advance Design (Ściana, belka, słup stopa fundamentowa, połączenia stalowe)

Prelegent: mgr inż. Daniel Przybylski

Termin: grudzień