Koło Seniorów

Zgodnie z zaleceniem Zarządu Oddziału PZITB w Poznaniu o przeprowadzeniu wyborów w kołach do końca listopada 2023 roku, w naszym Kole w dniu 28 listopada odbyły się wybory na kadencję 2024-2028.

W wyniku wyborów zmienił się skład Zarządu i przedstawia się następująco:

  • przewodnicząca – kol. Elżbieta Garczyńska  
  • z-ca przewodniczącego – kol. Jerzy Tykociński  
  • sekretarz – kol. Danuta Bocian  
  • skarbnik – kol. Stanisław Przyłuski  
  • członek – Elżbieta Stakun  
  • członek – Barbara Posłuszna
  • członek – Zygmunt Kwiatkowski