W związku z panującą pandemią Koło Seniorów zawiesiło działalność ustaloną w rocznym planie pracy, ale członkowie utrzymują kontakty między sobą drogą telefoniczną i mailową.

Liczymy, ze po ustąpieniu zagrożenia wrócimy do naszych spotkań i wycieczek.

Według posiadanych informacji z ZG PZITB w Warszawie przewodniczący naszego Koła Seniorów został ponownie wybrany do Głównej Komisji Seniorów