Koło nr 80
Koło nr 80 powstało w roku 2000 na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Początkowo jako koło Młodych PZITB zrzeszało studentów oraz pracowników wydziału.

Obecnie w kole jest 10 członków, którymi są pracownicy oraz absolwenci wydziału.

Przewodniczącym Koła jest Jacek Mądrawski

adres e.mail: jacek.madrawski@up.poznan.pl