Pismo – władze naczelne PZITB

Koleżanki i Koledzy!

Miło mi poinformować, że na Krajowym Zjeździe Delegatów PZITB w Opolu, do władz naczelnych PZITB powołano członków naszego Oddziału, a mianowicie:

W wyniku postępowania konkursowego Komisja w składzie:

• Kol.Bernard Bartosik został Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego,

• Kol.Tomasz Błaszczyński został Zastępcą Członka GSK,

• Kol.Barbara Ksit została Zastępcą Członka Zarządu Głównego PZITB,

• Kol.Bolesław Topolski został Zastępcą Członka Głównej Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Oddziału PZITB