Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową


[colibri_page_title tag=”h2″]Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, koło Nr 4 przy Politechnice Poznańskiej oraz koło nr 80 przy Uniwersytecie Przyrodniczym wraz z Polskim Związkiem Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” zorganizowali
konkurs dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów.

W wyniku postępowania konkursowego Komisja w składzie:dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut – Dyrektor Instytutu Budownictwa Politechniki Poznańskiej

dr inż. Barbara Ksit –Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB, Zastępca Przewodniczącego koła nr 4 PZITB przy PP

dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczegonagrodziła 4 prace dyplomowe. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się zdalnie 27 października 2020 r.

Nagrodzeni:
1. miejsce: Magdalena Jeziorańska (inż.S/PP) -Inżynierska Praca Dyplomowa: Analiza modernizacji budynku w konstrukcji muru pruskiego

2. miejsce: Agata Żylińska (mgr.N/PP) – Magisterska Praca Dyplomowa: Wielowariantowa analiza trwałości membran wykonanych na wielkogabarytowych dachach

3. miejsce: Piotr Karzyński (inż.S/PP) – Inżynierska Praca Dyplomowa: Projekt modernizacji więźby dachowej budynku 100-letniego BIM

Wyróżnienie: Bartosz Gralewski (mgr.N/PP) – Magisterska Praca Dyplomowa: Optymalizacja stalowej konstrukcji przestrzennej materaca kratowego chłodniczej hali magazynowej

Wszystkim Laureatom i Promotorom gratulujemy!