Struktura organizacyjna Oddziału


Kadencja 2020 – 2024

ZARZĄD ODDZIAŁU

 • Przewodniczący Zarządu: dr inż.Edmund Przybyłowicz
 • Wiceprzewodnicząca Zarządu: dr inż.Barbara Ksit
 • Wiceprzewodnicząca Zarządu: dr inż.Anna Szymczak Graczyk
 • Sekretarz Zarządu: dr inż.Jacek Mądrawski
 • Skarbnik: Elżbieta Stakun
 • Członek Zarządu Oddziału: inż.Urszula Bartkowska
 • Członek Zarządu Oddziału: dr inż.Marlena Kucz prof.PP
 • Członek Zarządu Oddziału: mgr inż.Ryszard Kahl
 • Członek Zarządu Oddziału: inż.Roman Napierała
 • Członek Zarządu Oddziału: inż.Maria Świerczak
 • Członek Zarządu Oddziału: dr inż.Roman Pilch
 • Członek Zarządu Oddziału: mgr inż.Daniel Przybylski
 • Członek Zarządu Oddziału: Wojciech Szyguła
 • Członek Zarządu Oddziału: dr inż..Tomasz Wiatr

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

 • Przewodniczący: mgr inż.Zbigniew Augustyniak
 • Zastępca Przewodniczącego: dr inż.Marcin Kanoniczak
 • Sekretarz: mgr inż.Tadeusz J.Pawlak
 • Zastępca Członka: mgr inż.Grażyna Kubaś
 • Zastępca Członka: mgr inż.arch.Dorota Rajewska–Durniewicz

SĄD KOLEŻEŃSKI ODDZIAŁU

 • Przewodniczący: prof.dr hab.inż. Wiesław Buczkowski
 • Zastępca Przewodniczącego: dr inż.Jacek Wdowicki
 • Sekretarz: mgr inż.Jerzy Tykociński
 • Zastępca Członka: Bernard Bartosik
 • Zastępca Członka: Halina Pawlak