Komisje przy Oddziale Poznańskim PZITB


Kadencja 2020-2024

1. Komisja Rzeczoznawstwa:

 • Edmund Przybyłowicz – Przewodniczący
 • Anna Szymczak Graczyk –Z-ca Przewodniczącego
 • Roman Pilch – Członek
 • Maciej Szumigała – Członek

2. Komisja Projektowania:

 • Krzysztof Gulczyński – Przewodniczący
 • Daniel Przybylski – Z-ca Przewodniczącego
 • Jacek Wdowicki – Członek
 • Franciszek Prahl – Członek
 • Czesław Pluskota – Członek

3. Komisja Pomocy Koleżeńskiej:

 • Małgorzata Mrowińska – Przewodnicząca
 • Krystyna Kotarska – Członek
 • Urszula Bartkowska- Członek
 • Maria Świerczak – Sekretarz

4. Komisja Rozwoju i Pozyskiwania Młodej Kadry Techniczno- Inżynierskiej:

 • Jacek Mądrawski
 • Marlena Kucz
 • Justyna Malendowska
 • Tadeusz Kucz
 • Maria Ratajczak
 • Mateusz Kwitowski – obserwator, student z Koła Młodych

5. Komisja Nauki:

 • Tomasz Błaszczyński – Przewodniczący
 • Katarzyna Rzeszut – Wiceprzewodnicząca
 • Ireneusz Laks – Członek

6. Komisja i Komitet Remontów:

 • Barbara Ksit – Przewodnicząca
 • Andrzej Piątkowski – Wiceprzewodniczący
 • Zbigniew Walczak – Członek
 • Anna Szymczak Graczyk – Członek
 • Wojciech Szypuła – Członek
 • Roman Pilch – Członek

7. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień:

 • Roman Napierała – Przewodniczący
 • Ryszard Kahl – Członek

8. Grupa Wsparcia PZITB do Kontaktów z Mediami:

 • Bolesław Topolski – Przewodniczący
 • Tomasz Błaszczyński – Z-ca Przewodniczącego
 • Daria Horbik – Sekretarz
 • Zbigniew Augustyniak – Członek
 • Barbara Ksit – Członek
 • Roman Pilch – Członek
 • Zbigniew Pozorski – Członek
 • Edmund Przybyłowicz – Członek
 • Anna Szymczak-Graczyk – Członek

9. Sąd Koleżeński:

 • Wiesław Buczkowski – Przewodniczący
 • Jacek Wdowicki – Z-ca Przewodniczącego
 • Jerzy Tykociński – Sekretarz
 • Halina Pawlak – Z-ca Członka

10. Komisja Rewizyjna Oddziału:

 • Zbigniew Augustyniak – Przewodniczący
 • Marcin Kanoniczak – Z-ca Przewodniczącego
 • Tadeusz J.Pawlak – Sekretarz
 • Grażyna Kubaś – Z-ca Członka
 • Dorota Rajewska-Durniewicz – Z-ca Członka