TERMINY POSIEDZEŃ ZARZĄDU I PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO PZITB w 2021 r.


Posiedzenia Prezydium Zarządu – 16.oo, pok.209 bud.NOT (z wyjątkiem dni posiedzeń Zarządu – wówczas Prezydium o godz.15.30)

 • 10 marca 2021 r. –sala 211
 • 16 czerwca 2021 r. –sala 211
 • 08 września 2021 r. –sala 211
 • 08 grudnia 2021 r. – sala 211

Komisja Rzeczoznawstwa:

 • 13 stycznia 2021 r.
 • 10 lutego 2021 r.
 • 10 marca 2021 r.
 • 14 kwietnia 2021 r.
 • 12 maja 2021 r.
 • 16 czerwca 2021 r.
 • 14 lipca 2021 r.
 • 11 sierpnia 2021 r.
 • 08 września 2021 r.
 • 13 października 2021 r.
 • 10 listopada 2021 r.
 • 08 grudnia 2021 r.